ES
RSC

RSC

Medi ambient

Protegir el medi ambient és un compromís prioritari en la nostra política de responsabilitat social corporativa, el qual és present, de manera transversal, en totes les nostres àrees d’activitat.

Al llarg de 2017, hem continuat impulsant iniciatives de millora ambiental, entre les quals destaquen:

 • La minimització del consum de paper amb la introducció de criteris ambientals en el disseny dels documents operatius.
 • La potenciació de la banca digital, que permet interactuar amb els socis a través de la web o dels dispositius mòbils i enviar-los la correspondència electrònicament.
 • L’adquisició de paper amb l’etiqueta FSC, que acredita que procedeix de boscos gestionats de manera responsable.
 • L’ús d’equips i sistemes d’automatització i control a les oficines per reduir el consum d’energia.
 • L’ús de sistemes d’immòtica per a la climatització, la il·luminació i altres instal·lacions consumidores d’energia.
 • L’ús de bombetes de baix consum a les instal·lacions de les oficines.
 • La incorporació de mecanismes d’encesa automàtica a les zones de pas.
 • La compensació de les emissions de carboni generades per l’activitat de la Fundació amb el finançament de projectes de Clean CO2 Certified que contribueixen a la reducció de gasos amb efecte d’hivernacle.

Fidel a aquest compromís amb l’entorn, la Fundació ha col·laborat en l’estudi que està duent a terme ESADE sobre l’“Economia baixa en carboni”. L’estudi, que es va presentar el 2017 als sectors bàsics per a l’economia com són l’alimentari i el financer, pretén sensibilitzar la població sobre temes relacionats amb la petjada de carboni.

Amb l’objectiu de disposar del certificat d’utilització exclusiva d’“Energia Verda”, a finals de 2016 es va contractar el subministrament per a totes les empreses del Grup d’”Energia Verda” (fonts renovables).

S’ha publicat el nou ”Informe de sostenibilitat” de l’any 2016, que s’elabora seguint les directrius de la Guia G4 del GRI (Global Reporting Initiative). Aquesta memòria cobreix aspectes relacionats amb l’àmbit econòmic, social i ambiental de l’activitat de les societats que componen el Grup Caixa d’Enginyers, comprenent el mesurament, la divulgació i la rendició de comptes davant els grups d’interès interns i externs en relació amb l’acompliment de les societats que componen el Grup, respecte a la nostra estratègia i objectius de desenvolupament sostenible.

La memòria ha estat elaborada d’acord amb els estàndards establerts en la guia per a l’elaboració de memòries G4 del Global Reporting Initiative (GRI) i segons la norma AA1000 sobre el compromís dels grups d’interès.

ISR (Inversió Socialment Responsable)

Caixa d’Enginyers continua innovant per oferir als seus socis productes coherents amb el seu compromís amb el medi ambient. El 2017, s’han creat tres nous productes que promouen la sostenibilitat de l’economia real i el retorn a llarg termini.

 • CE Environment ISR ,FI, és el primer fons CO2 d’Espanya amb el clar propòsit de promoure, a través de la inversió en empreses, la lluita contra el canvi climàtic.
 • CE Climate Sustainability ISR, PP, és el primer pla de pensions climàtic d’Espanya en el qual intervenen fins a un màxim del 50% d’empreses líders en la innovació i lluita contra el canvi climàtic.
 • Préstec ECO ofereix finançament per millorar l’eficiència energètica d’habitatges i locals (aïllants tèrmics, calefacció, il·luminació de baix consum, fonts d’energia renovable, etc.) i per a l’adquisició de vehicles ecològics o d’electrodomèstics de classe energètica A o superior.

Caixa d’Enginyers és la primera i única cooperativa de crèdit que, des de 2016, és membre de Spainsif, una associació sense ànim de lucre que integra diferents entitats interessades a promoure la Inversió Socialment Responsable a Espanya. Pel juny vam realitzar, en el marc de la Setmana de la Inversió Responsable de Spainsif, la jornada “Descarbonització de l’economia i el paper de l’ISR com a palanca de canvi”, a càrrec dels directors de la Gestora i de la companyia de Vida del Grup Caixa d’Enginyers.

En les relacions amb els nostres socis, hem optat per oferir-los alternatives d’inversió responsables com ara Fonengin ISR, FI (el fons d’inversió ISR més gran a Espanya) i el pla de pensions CE Global Sustainability ISR, PP. Els dos productes lideren les seves respectives categories.


D’altra banda, des de 2014, Caixa Enginyers Gestió està adherida als principis d’inversió responsable coneguts com a principis PRI d’àmbit internacional. UNPRI és una organització la iniciativa de la qual és promoure l’aplicació de criteris extrafi nancers en la presa de decisions d’inversió. Els seus principals promotors són la UNEP Finance Initiative i la United Nations Global Compact, ambdues organitzacions vinculades a les Nacions Unides. Formar part d’aquesta organització significa, per a Caixa d’Enginyers Gestió, SGIIC, enfortir la seva orientació cap a un model de gestió sostenible.


Caixa d’Enginyers, primera i única cooperativa de crèdit membre de Spainsif.

Tallers i conferències per als socis

La realització de tallers i conferències és una activitat que facilita la màxima transferència d’informació al soci. S’han fet 13 tallers, de format pràctic, adreçats als socis, en què els nostres especialistes han informat sobre el funcionament d’aplicacions, productes o serveis propis de Caixa d’Enginyers.

Les “Trobades” ens han permès tractar temes d’actualitat en relació amb les nostres àrees d’interès dels socis. En aquest sentit, destaquem la trobada “Invertir en una Europa del futur. Brexit, nou front europeu MacronMerkel”, que va tenir lloc a la Borsa de Barcelona el 4 de juliol, en la qual es va analitzar la situació d’Europa després del brexit, així com les seves oportunitats i amenaces. Una cita imprescindible per als responsables de Mercat de Capitals de Caixa d’Enginyers i directius de la societat de valors NORBOLSA, entitat participada de Caixa d’Enginyers.

Quaderns de finances i educació financera

Fomentar l’educació financera és part de la nostra responsabilitat. Per aquesta raó, promovem el desenvolupament d’activitats i la publicació d’informació destinada a millorar la percepció i el coneixement financers dels nostres socis i del públic en general.

Un bon exemple d’això és la col·lecció de publicacions Quaderns de Finances i Assegurances, que va editar el seu primer número sota el títol “Guia de l’inversor. Com estalviar i invertir en temps d’interès molt baixos i negatius”. Aquesta col·lecció es veurà ampliada el proper any amb tres guies més: “Guia de l’actiu”, “Guia de mitjans de cobraments i pagaments” i “Guia de previsió”.

Esta página web utiliza cookies para realizar análisis de uso y medición con el objetivo de mejorar su visita. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información o bien conocer cómo cambiar la configuración de su navegador en nuestro Política de cookies. Acceptar