ES
Nou model de relació amb el soci

Servei als socis

Model de relació amb el soci

Model cooperatiu i socialment responsable
Els socis són l’eix que mou tota la nostra activitat i el principal objectiu cap al qual s’orienta Caixa d’Enginyers. Per aquesta raó, és imprescindible comptar amb la seva confiança i millorar de dia en dia el seu nivell de satisfacció en la seva relació amb l’Entitat.

La banca cooperativa centra la seva atenció en les necessitats de les comunitats professionals, les famílies i les petites i mitjanes empreses, i prioritza l’interès general i el bé comú per sobre dels interessos particulars, la qual cosa contribueix al desenvolupament territorial i sectorial.

I precisament és el nostre model de relació amb el soci i la nostra manera d’exercir aquesta responsabilitat amb la societat el que ens ha permès superar riscos econòmics, polítics o socials al llarg de la nostra història. 

Caixa d’Enginyers té com una de les seves màximes prioritats preservar el patrimoni dels seus socis a través d’una gestió prudent dels actius, amb la qual cosa garanteix l’estabilitat financera necessària a través de ràtios adequades de solvència i liquiditat i manté relacions de confiança a llarg termini.

La nostra vocació de responsabilitat social es trasllada també a la innovació, creació i gestió de productes d’inversió socialment responsables que tenen en compte criteris financers i també altres de caràcter extrafinancer, com ara els de sostenibilitat i mediambientals, amb un important focus en la lluita contra el canvi climàtic. 

El model de creixement orgànic que preserva la cultura de relació amb el soci i que es reflecteix en un percentatge molt elevat de recomanació, el qual se situa en un 72% de les noves altes de socis en els últims anys.

Tot això ha conduït a obtenir un índex NPS (Net Promote Score, segons STIGA) del 44,7% l’any 2017 que, si es compara amb el +0,1% de mitjana del sector, reflecteix l’elevat grau de compromís dels socis amb la nostra Entitat. Així mateix, l’OCU, a través d’un estudi realitzat el 2017, ens ha situat com la segona entitat financera a Espanya en relació amb el nivell de satisfacció dels seus clients.

Nova estructura

L’activitat de Caixa d’Enginyers gira al voltant de la qualitat de servei al soci, factor clau en el qual resideix la diferenciació. El desenvolupament de la nostra imatge corporativa, de productes, aplicacions i eines tecnològiques milloren contínuament la qualitat de servei i la proposta de valor del servei als socis. 

Per tal de donar suport a una estratègia en què els socis se situen en el centre de tota la nostra activitat, el 2017 hem creat l’Àrea de Serveis al Soci, que suposa una profunda i innovadora transformació de l’àrea comercial tradicional.

Aquesta nova estructura parteix d’una visió 360° de cada soci per atendre les seves necessitats i requeriments des d’una perspectiva global, d’acord amb les seves circumstàncies personals, familiars, professionals, empresarials i el seu estil de vida.

Evolució 2017

El 2017, el nombre de socis ha augmentat un 12,49%, concretament un 14% a Catalunya i un 8% a la resta d’Espanya, la qual cosa ens situa en l’actualitat per sobre dels 160.000 socis. Aquesta dada mostra una acceptació i un compromís cada vegada més gran, per part de la societat, cap a un model d’economia social i de banca cooperativa.

Durant aquest període, hem gestionat un volum de negoci superior als 5.750 milions d’euros, la qual cosa representa un important creixement. Els productes en què el component d’assessorament és important han experimentat molt bons resultats: el volum gestionat en estalvi-previsió ha crescut un 9,66% i el volum de productes d’inversió, un 11,07%. Així mateix, el nombre de contractes del Servei de Gestió Discrecional de Carteres ha crescut un 54% i el volum gestionat en aquest servei per als nostres socis ha superat els 211 milions d’euros. Per la seva banda, el fi nançament ha estat un altre element clau i el nombre d’hipoteques formalitzades pels nostres socis ha crescut un 20,1%.  

Pel que fa a oficines, hem seguit ampliant la nostra xarxa amb l’obertura de tres noves ubicacions que ens permetran seguir donant un servei proper i de qualitat als nostres socis. 

A València hem estrenat un nou concepte d’ofi cina adreçat als nostres socis més joves, ImaginaLab, situada al Campus de la Universitat Politècnica de València (UPV). A més, hem ampliat l’oficina principal d’aquesta ciutat.

A València hem estrenat un nou concepte d’oficina adreçat als nostres socis més joves, ImaginaLab.

D’altra banda, en el marc de l’acord de col·laboració signat aquest any amb la Mútua General de Catalunya (MGC), hem inaugurat dues noves oficines a Terrassa i Mataró, ubicades dins de les instal·lacions de la Mútua. Es tracta d’una experiència pilot que té per objecte estendre la nostra presència territorial i que podria ampliar-se a altres poblacions on la MGC també té presència.

Aquest any, i sempre amb l’objectiu de millorar el servei que oferim als nostres socis, Caixa d’Enginyers va signar un acord amb Cardtronics, l’operador més gran de caixers automàtics a nivell mundial, el qual està en la fase inicial del seu procés d’implantació al territori espanyol amb la instal·lació d’un significatiu nombre de nous caixers. 

Gràcies a aquest acord, els socis poden retirar efectiu de forma gratuïta en tots els terminals que operen sota la seva marca comercial CashZone, amb les mateixes condicions que ofereixen la resta de caixers de la nostra xarxa adherida.

Els caixers CashZone se situen en llocs amb gran freqüència de pas i de fàcil accés, com ara supermercats, centres comercials, gasolineres o estacions de transports públics.

Esta página web utiliza cookies para realizar análisis de uso y medición con el objetivo de mejorar su visita. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información o bien conocer cómo cambiar la configuración de su navegador en nuestro Política de cookies. Acceptar