ES
Fundació Caixa d

Fundació Caixa d’Enginyers

La Fundació Caixa d’Enginyers, entitat de caràcter privat i sense ànim de lucre, va néixer amb la voluntat de vehicular i de dur a terme el compromís social de l’Entitat, gestionant els recursos que aquesta destina a la promoció d’un conjunt d’activitats que fomenten una societat més justa, lliure i cohesionada.

El Patronat és l’òrgan responsable d’elaborar el pla anual de la Fundació que recull les seves principals línies d’actuació, orientades a la millora de la qualitat de vida, a la reinserció social i laboral, especialment dels col·lectius més desfavorits, a la protecció del medi natural, a la innovació, la formació i l’excel·lència professional. 

Durant els seus set anys de trajectòria, la Fundació ha canalitzat bona part de les actuacions de caràcter social dutes a terme per Caixa d’Enginyers, i així s’ha consolidat com a vehicle per al desenvolupament del seu compromís social. 

Caixa d’Enginyers ha donat continuïtat a l’estratègia de gestió de carboni iniciada per la Fundació el 2011. Com en els exercicis anteriors, durant el 2017 hem compensat les emissions que són inevitables durant l’exercici de la nostra activitat mitjançant el finançament de projectes de Clean CO2 Certified, que contribueixen a la reducció de gasos amb efecte d’hivernacle.

Concretament, s’han adquirit més crèdits de carboni del projecte “Bandeira and Capelli Ceramics Project” (Brasil), l’objectiu del qual és substituir l’ús de fusta nativa procedent de boscos en procés de desforestació per biomassa renovable existent a la regió, amb la conseqüent disminució d’emissions de GEI associades a l’activitat original. A més dels seus obvis avantatges mediambientals, aquest projecte també presenta altres beneficis addicionals per a la població i el territori local.


CONSULTORIA IMPACTE SOCIAL

Un dels nostres objectius és mesurar l’impacte dels projectes i col·laboracions que duem a terme.

La Fundació Caixa d’Enginyers ha fet un estudi per calcular l’impacte social de cadascun dels 52 projecte de l’any 2017. Per a això, ha comptat amb el suport d’una consultoria externa especialitzada que segueix l’enfocament d’Amartya Sen, Premi Nobel d’Economia, utilitzat per analitzar el progrés social i el desenvolupament humà de tots els països del món.

Aquesta metodologia d’anàlisi es desenvolupa en quatre fases:

  • Fase 1: anàlisi del projecte (estableix el marc d’actuació)
  • Fase 2: valoració econòmica (del projecte, mitjans de comunicació i càlcul del retorn social)
  • Fase 3: elaboració de resultats (resultats, rànquings, recomanacions)
  • Fase 4: elaboració de l’informe (elaboració i presentació de l’informe final) 

Gràcies a aquest complex algoritme
  
i amb la informació d’enquestes i entrevistes arribem a la conclusió::  CADA EURO QUE DESTINA LA FUNDACIÓ A PROJECTES SOCIALS MULTIPLICA PER 3 EL SEU VALOR.

És a dir, el valor social generat per la Fundació triplica la inversió monetària realitzada.

Aquests resultats permeten avançar en una millor selecció dels projectes futurs per als propers anys, així com donar indicacions sobre projectes l’impacte social dels quals sigui millorable i posicionant la Fundació Caixa d’Enginyers entre les millors pràctiques d’acció social, optimitzant l’impacte dels recursos disponibles.

Esta página web utiliza cookies para realizar análisis de uso y medición con el objetivo de mejorar su visita. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información o bien conocer cómo cambiar la configuración de su navegador en nuestro Política de cookies. Acceptar