ES
Fons d

Acció social

Fons d’Educació i Promoció

L’Entitat aplica el 10% de l’excedent net anual al Fons d’Educació i Promoció (FEP) que es destina a activitats en benefici dels socis i treballadors així com a la comunitat en general, amb finalitats educatives, socials i de foment del desenvolupament del cooperativisme. La creació d’aquest fons respon als requisits de la Llei 13/1989, de 26 de maig, de Cooperatives de Crèdit, modifi cada parcialment per la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives.

La seva finalitat és el finançament d’activitats que tinguin per objectiu:

  • La formació i educació dels socis i empleats de la Cooperativa de Crèdit en els principis i valors cooperatius o en matèries específiques que contribueixin al desenvolupament de l’activitat.
  • La difusió del cooperativisme i la promoció de les relacions intercooperatives.
  • La promoció cultural, professional i assistencial de l’entorn local i de la comunitat en general, així com la millora de la qualitat de vida, el foment del desenvolupament comunitari i les accions de protecció mediambiental.

El Fons d’Educació i Promoció (FEP) es destina a activitats en benefi ci dels socis i treballadors així com a la comunitat en general, amb fi nalitats educatives, socials i de foment del desenvolupament del cooperativisme.


Esta página web utiliza cookies para realizar análisis de uso y medición con el objetivo de mejorar su visita. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información o bien conocer cómo cambiar la configuración de su navegador en nuestro Política de cookies. Acceptar