ES
Entorn regulador

Entorn regulador

Si mirem enrere, ja a l’exercici 2009 el Banc d’Espanya, a l’inici de la crisi financera, va anticipar que el sector financer s’havia de preparar per a un tsunami regulador. Aquest tsunami, lluny de desaparèixer, està assolint la seva cresta a nivell nacional, una vegada que a nivell europeu s’han tramitat successives directives i reglaments que han de ser traslladats o adaptats, respectivament, a l’ordenació jurídica espanyola. Problemàtiques principals:

 1. Absència de base jurídica sòlida atès que les directives, en la seva gran part, s’haurien d’haver traslladat, i el legislador nacional està pendent d’adaptar la normativa.
 2. Absència de proporcionalitat en el desenvolupament d’amplis aspectes de la normativa.


UNIÓ BANCÀRIA

Aspectes a abordar durant l’exercici
 • NPL. Actius improductius. Anàlisi per minimitzar o eliminar aquests actius de les entitats. Es treballa en possibles provisions no comptables (però sí computables a nivell de solvència) o, fins i tot, com a opció en mercats secundaris per negociar els esmentats actius.
 • Deute sobirà. Enfocament supervisor i regulador per evitar el risc de concentració per país. Es treballa en la possibilitat d’emetre nous tipus de titulitzacions que disposin de deute sobirà de diferents països.
 • Fons de Garantia Europeu. Aspecte encara pendent i amb certa controvèrsia i falta de consens entre diferents estats membres.

SOLVÈNCIA

Aspectes a abordar durant l’exercici
 • Es preveu l’acabament de les reformes de Basilea III per a la seva implementació a la UE l’any 2023.
 • Paral·lelament, s’han iniciat els tràmits per a una nova directiva (CRD V) i un nou reglament (CRR II) sobre requeriments de capital. Les previsions més optimistes preveuen un acord per a finals de 2018.
 • A més, la Comissió Europea ha llançat una consulta al sector amb la fi nalitat d’identifi car possibles duplicitats, reiteracions o ineficiències en el reporting supervisor.
 • Resolució: es preveu emprendre modificacions de la Directiva de resolució d’entitats, que potser doni peu a una BRRD II, fruit de l’experiència obtinguda en el cas del Banc Popular.
 • Durant aquest exercici 2018 es posarà en funcionament la nova circular comptable (IFRS9), amb efectes en el càlcul de provisions segons la pèrdua esperada.
 • Cal destacar, a més, la nova Guia dels Processos d’Autoavaluació del Capital i de la Liquiditat, que ja s’haurà de tenir en compte en el procés de l’exercici 2017, a realitzar el 2018.

PROTECCIÓ AL CLIENT

Aspectes a abordar durant l’exercici
 • Aquest àmbit és un dels focus reguladors i supervisors més grans dels últims exercicis. Amb una sèrie de directives i reglaments a nivell europeu, es pretén millorar en la transparència i en la protecció del client bancari.
 • Aquest extens paquet de mesures està pendent de traslladar per part del legislador nacional, la seva gran part sobrepassant els límits marcats pel mateix regulador europeu.
 • Segons el Pla Normatiu del Govern, per al 2018 es preveu la transposició de totes aquestes normes, que inclouen tots els productes o serveis que una entitat de crèdit pot oferir: préstecs hipotecaris, productes d’inversió, comptes a la vista, dipòsits, assegurances i fons de pensions (Directiva de Crèdits, MiFID II, IDD, Directiva de Fons de Pensions, Directiva de Comptes de Pagament, Guies de Governança de productes bancaris i d’inversió).
 • A més, es preveu la publicació d’una nova llei sobre els processos de resolució extrajudicial en el sector financer, en la qual s’esperen canvis i més exigències en els Serveis d’Atenció al Client de reclamacions i queixes.


MERCATS

Aspectes a abordar durant l’exercici
 • El 2018 es posa en marxa el Reglament MiFIR, el qual incorpora canvis en els mercats de valors, destacant la informació diària sobre les operacions rebudes i executades (Transaction Reporting), la informació postnegociació (transparència), així com l’informe anual sobre els centres d’execució per a la recepció, transmissió i execució d’aquestes ordres. Aquests impactes segueixen una agenda reguladora que en exercicis anteriors s’havia implementat en àmbits com la reforma dels mercats de renda variable i renda fixa -TARGET2- o en el mercat de derivats -EMIR-.


SERVEIS DE PAGAMENT

Aspectes a abordar durant l’exercici
 • Els serveis de pagament intracomunitaris, des de fa uns exercicis, estan sent objecte de preocupació, supervisió i regulació per part de la UE. Es va iniciar amb SEPA i, progressivament, s’hi han afegit disposicions addicionals.
 • Aquest paquet normatiu pretén eliminar barreres d’entrada i sortida, facilitar els pagaments entre clients de diferents entitats europees, donar cabuda i regular nous agents (iniciadors de pagament o agregadors de comptes), facilitar la comparabilitat de comissions i despeses i el trasllat de comptes de pagament.
 • Les directives que regulen el que s’ha indicat anteriorment s’haurien d’haver traslladat com a màxim a inicis de 2018, però avui dia encara estan pendents de traslladar.

GOVERN CORPORATIU

Aspectes a abordar durant l’exercici
 • Les ESAS han emès guies definitives per a les ANC en l’àmbit del govern intern de les entitats i del procés d’avaluació de la idoneïtat dels membres del Consell, directors generals i personal clau.
 • Les dues guies entren dins del procés del govern intern dels riscos en el SREP.
 • Pretenen reforçar aspectes de governança de les entitats (motiu de preocupació pel fet de ser un dels originadors de la crisi financera) i augmentar els requisits en el procés de selecció, avaluació i aprovació de certs càrrecs en les entitats.
 • Es pretén una professionalització molt alta dels àmbits d’administració i direcció de les entitats.

PROTECCIÓ DE DADES/FINTECH

Aspectes a abordar durant l’exercici
 • En els últims exercicis i el 2018, s’han emès, i es preveu que es continuï amb aquesta tasca, paquets normatius que pretenen millorar la seguretat en les transaccions electròniques, harmonitzar i millorar la protecció de dades personals, també fruit de les noves tecnologies, així com supervisar i regular nous tipus de transaccions com són les criptomonedes.
 • Són normes d’impacte alt per a les entitats, especialment el nou Reglament UE de Protecció de Dades, ja que augmenta les exigències en l’obtenció de consentiments, una gestió dels tractaments amb aproximació al risc i mecanismes de comunicació d’incidents amb exigències més elevades.

PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG

Aspectes a abordar durant l’exercici
 • S’harmonitzen, a nivell europeu, normes i requisits en la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. L’impacte a nivell nacional no s’espera molt elevat, però cal destacar que, pel retard en la transposició, el Govern no només preveu incorporar-hi les novetats de la IV Directiva, sinó que s’hi incorporaran ja aspectes de la V Directiva.

Esta página web utiliza cookies para realizar análisis de uso y medición con el objetivo de mejorar su visita. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información o bien conocer cómo cambiar la configuración de su navegador en nuestro Política de cookies. Acceptar