ES
Carta del Director General

CARTA DEL DIRECTOR GENERAL

JOAN CAVALLÉ MIRANDA

Apreciats socis, apreciades sòcies,

El sector bancari ha patit importants canvis en els darrers anys. La concentració bancària, l’important regulació, la digitalització o els nous agents que ofereixen serveis com els de les entitats financeres són, sens dubte, alguns dels reptes als quals ens hem enfrontat el 2017.

Ha estat especialment important el repte que imposa gestionar l’ingent regulació, que no discerneix entre grans entitats sistèmiques o entitats cooperatives com Caixa d’Enginyers, ja que la majoria de les regulacions que han estat desenvolupades no recullen criteris de proporcionalitat ni avaluació de riscos en funció de la dimensió, el model corporatiu i el de negoci.

Els reptes en l’àmbit dels serveis de gestió d’inversions també han estat grans. D’una banda, el de l’entrada en vigor de la nova normativa MiFID II el gener d’enguany i, de l’altra, el de la tendència dels socis cap a productes d’inversió com els fons, en detriment d’altres opcions de renda fixa o dipòsits, impulsada pels baixos tipus d’interès.

En aquest context, Caixa d’Enginyers s’ha mantingut alineada amb els objectius marcats en el Pla Estratègic IMPULSA 2019. Voldria ressaltar que el 2017 presentem uns resultats que reforcen la solvència i solidesa financera, assolint una ràtio de capital del 16,28% com a indicador més rellevant.

Voldria posar en valor el resultat abans d’impostos i dotacions al Fons d’Educació i Promoció, que ha experimentat un increment del 5,75%, amb la qual cosa obté una xifra global que ascendeix a més de 14 milions d’euros. Així mateix, l’aportació de l’Entitat al Fons d’Educació i Promoció el 2017 ha estat de 771 milers d’euros, un 18,25% més que en l’exercici anterior, un fet que permet incrementar l’acció social del Grup, ja que és a través d’aquest fons que es canalitzen els recursos tant per a la Fundació Caixa d’Enginyers com per a la realització d’accions o iniciatives emmarcades en la política d’RSC de l’Entitat.

Hem seguit apostant pel foment de l’economia real, reforçant les activitats de la Banca d’Empreses, amb un creixement del crèdit en aquest segment del 8,97% respecte a l’exercici anterior, i ha representat el 52,01% de la nova concessió de crèdit del Grup el 2017.

Els nostres resultats demostren la resiliència del Grup Caixa d’Enginyers i del nostre model, que presenta una elevada solvència i una capacitat d’adaptació per gestionar, de manera efectiva, el nostre augment de la demanda de servei dels nous socis que hem registrat.

Caixa d’Enginyers també ha consolidat la seva diversificació a través de la gestió d’actius, de la inversió creditícia i de l’oferta d’assegurances i pensions, entre d’altres.

Com mencionava a l’inici, un dels reptes, sens dubte, ha estat la digitalització. Ja fa uns anys que hem apostat per oferir el millor servei als socis a través de la Banca MOBILE, però hem fet un pas més transformant l’antiga àrea comercial en l’àrea de Serveis al soci i estratègia digital. En aquest sentit, l’aposta dels darrers anys en l’impuls de la tecnologia a la nostra Entitat ha comportat que l’àrea de tecnologia ja suposi un 13% de la plantilla, un 50% més que el 2013, i que les inversions realitzades des d’aleshores superin els 26 milions d’euros, havent crescut la inversió del 2017 respecte a la del 2013 en un 99%.

La digitalització del servei als socis és una realitat. Això ha fet augmentar significativament el nombre de socis digitals, que se situa ja en el 63,52%, els quals han realitzat més de 69 milions d’operacions, un 14,74% més que l’any anterior. També ha augmentat un 55% el nombre de descàrregues de l’aplicació Banca MOBILE i un 11% el nombre d’accessos a la banca digital.

Aquests resultats, en uns temps que no són especialment favorables al creixement dels guanys degut a l’entorn dels tipus d’interès, demostren la resiliència del Grup Caixa d’Enginyers i del nostre model, que presenta una elevada solvència i una capacitat d’adaptació per gestionar, de manera efectiva, el nostre augment de la demanda de servei dels nous socis que hem registrat. A més, el resultat generat segueix reflectint l’alta qualitat dels actius, que minimitza el cost del risc del Grup.

Fixant la mirada en l’exercici 2018, els reptes que se’ns presenten inclouen preservar la solvència del Grup per generar valor per als socis, avançar en la proximitat amb els socis –incloent-hi la banca digital-, adaptarnos a un context financeromonetari en fase de canvi i reforçar la tasca de Caixa d’Enginyers en matèria de sostenibilitat i de compromís amb la societat.

Per a aquest 2018, estimem una evolució positiva del volum de negoci. Així mateix, preveiem uns marges continguts per l’evolució dels tipus d’interès, així com pel model de serveis al soci i per la consolidació del model dual que hem desenvolupat en els darrers anys (servei a través de la banca digital i assessorament personalitzat).

Durant aquest any, alineats amb la nostra manera de gestionar les àrees de negoci, no tenim previstos escenaris d’estrès pel que fa a la solvència, liquiditat i qualitat dels actius, i considerem que la nova normativa IFRS-9 tindrà un baix impacte en relació amb el cost del risc de crèdit.

Finalment, volem seguir potenciant la integració de criteris ISR (inversió socialment responsable) i ESG (medi ambient, sostenibilitat i governança) tant en els àmbits del finançament com en les inversions financeres que gestionem. És evident que les entitats financeres tenen un paper més que rellevant en la construcció d’un món més sostenible i en la recerca del bé comú. Per això, també hem d’integrar aquests aspectes en les nostres activitats, que cal que siguin dutes a terme amb rigor i consistència, i com a entitat cooperativa hem de promoure i liderar aquest procés incipient de canvi que la societat i, cada vegada més, les institucions públiques estan plantejant al sector. Per aquest motiu, volem contribuir a consolidar la visibilitat del model de banca cooperativa, ja que estem plenament convençuts que ens permet contribuir al desenvolupament de la nostra societat i oferir com a agents de canvi social un valor afegit als nostres socis.

Voldria agrair a tots els socis la confiança dipositada en Caixa d’Enginyers, que ens ha permès créixer orgànicament any rere any. I també donar les gràcies a tot l’equip humà pel seu compromís a oferir el millor de nosaltres als socis. També a l’equip directiu pel seu esforç diari en la difícil tasca de l’excel·lència en el servei als socis i assolir els nivells de rendibilitat que permeten no només la rendibilitat patrimonial del Grup, sinó també la seva capacitat de creixement. Per acabar, m’agradaria reconèixer la gestió del Consell Rector, que vetlla per la prevalença dels valors del Grup en tot moment i per garantir als socis una eficaç supervisió de les línies executives i un compliment normatiu excel·lent.

No tinguin cap dubte que seguirem treballant per satisfer les expectatives que han dipositat en el Grup Caixa d’Enginyers.

Joan Cavallé Miranda

Director general


Esta página web utiliza cookies para realizar análisis de uso y medición con el objetivo de mejorar su visita. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información o bien conocer cómo cambiar la configuración de su navegador en nuestro Política de cookies. Acceptar